Czcionka: A A A

REGULAMIN

1. REGULAMIN OBIEKTU ustala zasady korzystania z urządzeń i pomieszczeń znajdujących się w Aquaparku Laguna. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników oraz osoby przebywające na terenie Aquaparku Laguna. Wraz z wejściem na teren Aquaparku Laguna, zarówno Użytkownik jak i osoba niekorzystająca z usług CW Laguna zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego postanowień oraz wszystkich pozostałych zasad bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji Aquaparku Laguna. 

3. Osoby korzystające z usług Aquaparku Laguna dokonują tego na własne ryzyko i odpowiedzialność.

4. Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie ponosi odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe poniesione przez Użytkowników Aquaparku Laguna wyłącznie w przypadku zawinienia Obsługi Obiektu lub wynikające z wadliwego działania urządzeń znajdujących się w Aquaparku Laguna.

5. Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu obiektu, zaleceń i instrukcji Obsługi lub przez nieodpowiednie korzystanie z urządzeń Obiektu.

REGULAMIN OBIEKTU Aquaparku LAGUNA znajduje się w poniższym załączniku.

 

KOMUNIKATY DOT. JAKOŚCI WODY W Aquaparku LAGUNA

2021-10-11 - Informujemy, iż zgodnie z wynikami badań z dnia 05.10.2021 r. woda w nieckach basenowych w Aquaparku Laguna spełnia wszystkie wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

2020-07-22 - Informujemy, iż zgodnie z wynikami woda pod prysznicami w Aquaparku Laguna spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
plik Regulamin obiektu CW Laguna

plik Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni 2018-07-03

plik Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni 2019-08-30

plik Deklaracja dostępności

Galeria zdjęć

Jacuzzi GryfinoFacebook