Czcionka: A A A

WYTYCZNE DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE POBYTU W AQUAPARKU LAGUNA W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dniem 28 lutego 2022 r. wprowadza się wytyczne obowiązujące do 31 marca 2022 r. wszystkich użytkowników aquaparku Laguna:

1. Przed wejściem na teren aquaparku Laguna należy zapoznać się z obowiązującym na terenie obiektu Regulaminem korzystania z usług obiektu. Regulamin dostępny jest na stronie www.cwlaguna.pl oraz w kasie głównej obiektu. Wejście na teren strefy płatnej aquaparku oznacza zapoznanie się i akceptację w/w dokumentu.

2. Zabrania się korzystania z aquaparku osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, w szczególności infekcji dróg oddechowych oraz z gorączką.

3. Zaleca się stosowanie form płatności bezgotówkowych (np. kart płatniczych).

4. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu ogólnie przyjętych i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) typu: częste mycie rąk (dezynfekcja), zachowanie odległości od innych, kichanie i kaszel w zgięcie łokcia, noszenie maseczek ochronnych.

5. Po wejściu do obiektu należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone i oznakowane w obiekcie dozowniki. Zaleca się również korzystanie z punktów do dezynfekcji rąk w innych miejscach i przejściach (np. w szatniach).

6. Każdy użytkownik kompleksu basenu ma OBOWIĄZEK NOSZENIA MASECZKI OCHRONNEJ na całym terenie obiektu basenowego do momentu przebrania się.

7. Po przebraniu każdy ma obowiązek pozostawienia swojej maseczki, zabezpieczonej w osobistym plecaku, torbie lub woreczku foliowym w szafce. Zabrania się pozostawiania maseczek poza szafkami. Maseczki jednorazowe należy wyrzucać do pojemników na śmieci.

8. W kierunku odwrotnym, to jest po opuszczeniu niecki basenu, przejściu przez natryski do szatni każdy ma obowiązek w pierwszej kolejności nałożyć maseczkę, a następnie przebrać się, suszyć włosy i opuścić strefę płatną w maseczce na twarzy.

9. Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich poleceń oraz instrukcji wydawanych przez ratowników oraz personel obiektu, a także zastosować się do zaleceń wynikających z oznakowania obiektu czy komunikatów głosowych.

Galeria zdjęć