Czcionka: A A A

REGULAMIN

1. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AQUAPARKU LAGUNA ustala zasady korzystania z urządzeń i pomieszczeń znajdujących się w aquaparku Laguna. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników oraz osoby przebywające na terenie aquaparku Laguna. Wraz z wejściem na teren aquaparku Laguna, zarówno Użytkownik jak i osoba niekorzystająca z usług obiektu zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego postanowień oraz wszystkich pozostałych zasad bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji aquaparku Laguna. 

3. Osoby korzystające z usług aquaparku Laguna dokonują tego na własne ryzyko i odpowiedzialność.

4. Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie ponosi odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe poniesione przez Użytkowników aquaparku Laguna wyłącznie w przypadku zawinienia Obsługi Obiektu lub wynikające z wadliwego działania urządzeń znajdujących się w aquaparku Laguna.

5. Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu obiektu, zaleceń i instrukcji Obsługi lub przez nieodpowiednie korzystanie z urządzeń Obiektu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AQUAPARKU LAGUNA znajduje się w poniższym załączniku.


KOMUNIKATY DOT. JAKOŚCI WODY W AQUAPARKU LAGUNA

2022-06-14 - Informujemy, iż zgodnie z wynikami badań z dnia 07.06.2022 r. woda w nieckach basenowych w Aquaparku Laguna spełnia wszystkie wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016, z późn. zm.).

2021-11-23 - Informujemy, iż zgodnie z wynikami woda pod prysznicami w Aquaparku Laguna spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
plik Deklaracja dostępności

plik Regulamin korzystania z usług aquaparku LAGUNA w Gryfinie - 2021-12-27

plik Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni 2022-04-15

Galeria zdjęćFacebook